Καλώς ήλθατε στις ιστοσελίδες μας!

Εγγύηση εξυπηρέτησης μετά την πώληση

1. Η εταιρεία μας θα παρέχει τον εξοπλισμό που έχει παραγγείλει ο χρήστης για να καθοδηγήσει την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία μέχρι την κανονική λειτουργία.

2. Η εταιρεία μας παρέχει στους χρήστες βασικές υπηρεσίες εκπαίδευσης βασικής λειτουργίας και καθημερινής συντήρησης δωρεάν στο χώρο εγκατάστασης.

3. Η εταιρεία μας θα παρέχει υπηρεσία εγγύησης για τον εξοπλισμό αυτού του έργου σύμφωνα με τους κανονισμούς εγγύησης από την ημερομηνία αποδοχής του εξοπλισμού.

4. Εντός ενός έτους από την ημερομηνία της δοκιμαστικής λειτουργίας του εξοπλισμού της γραμμής παραγωγής, υπό κανονική χρήση, ο πωλητής θα παρέχει δωρεάν εγγύηση, αντικατάσταση ανταλλακτικών και άλλες υπηρεσίες ανάλογα με την περίπτωση βλάβης (εκτός από τα ευπαθή μέρη).

5. Η εταιρεία μας παρέχει διαδικτυακές τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες,

6. Η εταιρεία μας θα επισκέπτεται χρήστες από καιρό σε καιρό για να κατανοήσουν τη λειτουργία του συστήματος και του εξοπλισμού και να παρέχουν τεχνικές συμβουλές.


Ώρα μετά: 28 Απριλίου-2021